Zapisy do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 po 30 kwietnia 2024 r.

Liczba odwiedzających: 150

Zapisy do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

30 kwietnia 2024 r. zakończony został etap elektronicznego zapisu do klas I dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych.

Po tym terminie zgłoszenia można dokonać wyłącznie w formie papierowej w szkole obwodowej. 

W tym celu należy:

1) zgłosić się osobiście do danej placówki i wypełnić druk zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły lub,

2) pobrać druk zgłoszenia ze strony szkoły, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Link do zarządzenia z formularzem zgłoszeniowym: https://www.bip.legionowo.pl/m,35436,zarzadzenie-nr-592024-z-dnia-28-lutego-2024.html