Maj w świetlicy.

Data: 07.06.2024 r., godz. 09.12    30
Co wydarzyło się w świetlicy w maju?

Co wydarzyło się w świetlicy w maju?

W maju w świetlicy poznawaliśmy różne zawody i ich specyfiki. Świetliczaki rozwijały szacunek dla ludzkiej pracy i jej wytworów. W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy na temat spostrzeżeń związanych ze zmianą przyrody w miesiącu maju. Uczniowie zapoznały się z roślinami łąkowymi oraz zwierzętami żyjącymi na łące. Kształtowaliśmy też postawy szacunku i miłości wobec rodziców, tworząc kreatywne prace plastyczne, rysując swoich najbliższych. Radość dzieciom sprawiły wymyślne tatuarze podczas kolejnych zajęć świetlicowych z okazji Dnia Dziecka